REGULAMIN SALONU

 1. Zapisując psa na wizytę w Salonie jego właściciel (Klient) akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Pozostawiając psa w Salonie Klient ma obowiązek powiadomić pracownika/fryzjera o wszystkich chorobach i/lub dolegliwościach zdrowotnych psa, w tym agresji. Realizacja usługi w przypadku psów chorych i/lub starych niesie za sobą podwyższone ryzyko wystąpienia objawów choroby lub śmierci za co Salon nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Strzyżenie i/lub pielęgnacja może ujawnić problemy skórne u psa lub inne dolegliwości zdrowotne za co Salon nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Pies umówiony na wizytę w Salonie musi posiadać aktualne szczepienia i być odrobaczony.
 5. Klient powinien zadbać o to aby pies wszystkie swoje potrzeby fizjologiczne załatwił przed wizytą w Salonie. Pies nie powinien być również karmiony bezpośrednio przed wizytą.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki spowodowane nieujawnieniem przez Klienta stanu zdrowia psa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.
 7. Salon nie realizuje usług częściowych tj. strzyżemy i trymujemy psa tylko w pakiecie z rozczesywaniem oraz kąpielą. Odstępstwa możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, np. zdrowotnych.
 8. Ekstremalnie skołtuniona i/lub sfilcowana sierść niesie za sobą ryzyko skaleczenia, rozcięcia oraz podrażnienia skóry psa. Salon dokłada wszelkiej staranności aby uniknąć zaistnienia wyżej opisanych ryzyk. Klient zwalnia Salon z odpowiedzialności za powstanie skaleczeń, rozcięć oraz podrażnień skóry oraz zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty za Usługę oraz poniesienia ewentualnych kosztów interwencji weterynaryjnej.
 9. Ceny podane na stronie www oraz podczas umawiania wizyty mają charakter orientacyjny i nie są wiążące w rozumieniu art. 66 par 1 KC. Ze względu na złożoność oferty cena ustalana jest na zakończenie wizyty i uzależniona jest od: stanu i długości sierści, zachowania psa podczas zabiegu oraz oczekiwania Klienta.
 10. W przypadku psów ekstremalnie skołtunionych, agresywnych lub nadpobudliwych Salon zastrzega sobie prawo doliczenia kwoty za każdą dodatkową godzinę pracy („ekstra”) poświęconą na realizację usługi.
 11. Salon nie stosuje żadnych środków farmakologicznych na powierzonych zwierzętach.
 12. Nie świadczymy usług poza Salonem, jakość i bezpieczeństwo wymagają zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego.
 13. Klient pozostawiając psa w Salonie wyraża zgodę na jego fotografowanie i publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Salonu a także do wykorzystania do innych celów marketingowych.
 14. W przypadku psów agresywnych Salon zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywanej usługi w każdym momencie jej trwania. W takim przypadku Klient poniesie pełny koszt usługi, bez względu na etap jej zaawansowania.
 15. Salon nie wyraża zgody na obecność właściciela psa podczas zabiegu. Wyjątki uzgadniane są indywidualnie i wyłącznie na zasadach określonych przez pracownika Salonu/fryzjera.
 16. Salon ma prawo do odmowy zarezerwowania kolejnej wizyty Klientom nie przychodzącym na umówione wizyty (dwie opuszczone wizyty) lub notorycznie spóźniającym się.
 17. W przypadku chęci rezygnacji lub zmiany terminu wizyty Klient powinien skontaktować się z Salonem minimum 1 dzień przed zarezerwowanym terminem.
 18. Rezerwacja wizyty możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny pod nr 731-303-338 lub poprzez SMS. Na wszystkie nieodebrane połączenia oraz sms staramy się odpowiadać jak najszybciej, przebywające w Salonie zwierzęta i ich obsługa są dla nas priorytetem.
 19. Reklamacje oraz uwagi dotyczące jakości wykonanej usługi przyjmujemy w ciągu 24 godzin od jej zakończenia.
 20. Salon zastrzega sobie prawo do  odmowy wykonania usługi dla psów zapchlonych bądź zastosowania dodatkowego zabiegu zwalczającego te insekty bez uzgodnienia z właścicielem i na jego koszt.
 21. W nagłych wypadkach potencjalnie zagrażających życiu psa Salon ma prawo wezwać weterynarza lub udać się do najbliższego gabinetu w celu udzielenia mu niezbędnej pomocy. Salon poinformuje o tym fakcie Klienta tak szybko jak pozwoli na to zaistniała sytuacja. Salon nie ponosi kosztów leczenia w przypadkach gdzie wina nie leży wyłącznie po jego stronie.
 22. Narzędzia i sprzęty używane w Salonie są dezynfekowane przy użyciu specjalistycznych preparatów.
 23. Salon ma prawo do odmowy wykonania usługi jeśli w jego opinii jest ona dla psa szkodliwa bądź niezgodna ze sztuką.
 24. Zapisując psa na wizytę w Salonie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu informowania o terminach wizyt, zmianach w grafiku, nowościach oraz nadchodzących wydarzeniach, a także na używanie wizerunku psa w celach marketingowych.
 25. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług groomerskich oraz z zachowaniem wymogów RODO.