Regulamin salonu

->podane ceny mają charakter orientacyjny a determinują je: stan i długość sierści, zachowanie psa podczas zabiegu, oczekiwania właściciela;

-> nie realizujemy usług częściowych tj. strzyżemy i trymujemy psy tylko w pakiecie z rozczesywaniem oraz kąpielą. Odstępstwa możliwe  są tylko w uzasadnionych przypadkach (np. zdrowotnych);

-> nie świadczymy usług poza Salonem, jakość i bezpieczeństwo wymaga zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego;

-> w przypadku psów ekstremalnie skołtunionych bądź agresywnych Salon zastrzega sobie prawo  doliczenia do kosztów usługi kwoty za każdą dodatkową godzinę pracy („extra”) poświęconą na doprowadzeniu sierści do należytego stanu bądź opanowanie agresji;

-> Właściciel ma obowiązek przyprowadzenia psa po spacerze, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. Klientom nie przestrzegającym tej zasady, Salon zastrzega sobie prawo doliczenia do kosztów Usługi kary w wysokości 15zł/”prezent” .

-> Właściciel może towarzyszyć psu podczas zabiegu pod warunkiem zgody i na zasadach określonych przez groomera. Salon zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Salonu i/lub doliczenia do kosztów usługi stawki godzinowej „extra” tym właścicielom, którzy swoim zachowaniem utrudniają, przedłużają bądź uniemożliwiają sprawne i/lub bezpieczne wykonanie usługi.

-> Właściciel przyprowadzając psa do Salonu niniejszym oświadcza, że zwierzę jest zdrowe, posiada aktualny pakiet obowiązkowych szczepień oraz nie ma żadnych pasożytów. W przypadku zatajenia jakiejkolwiek informacji na temat jego zdrowia, istotnych są ze względu na zakres i charakter wykonywanej Usługi, Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki realizacji Usługi. W przypadku psów zapchlonych/z pasożytami  ich właściciel zostanie obciążony kosztami profesjonalnej dezynsekcji Salonu plus za każdą godzinę wg. stawki „ekstra” licząc od godziny zajścia do godziny 19.00 danego dnia.

-> pakiet „Door to Door” uwzględnia transport psa w odległości do 20km od naszego Salonu. W przypadku odległości większej cena będzie uzgadniana indywidualnie;

-> Salon zastrzega sobie  prawo doliczenia stawki godzinowej („extra”) w przypadku nie zastania Właściciela w uzgodnionych godzinach (dla pakietu „Door to Door”)